Krakowski Kredens - tradycja galicyjska

Dotacje unijne

Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-00-461/13-00 podpisanej z Ministrem Gospodarki zwanym „Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia” realizuje w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A.”

Projekt realizowany będzie w okresie od 14 maja 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.